Nowa praca wymaga dobrej motywacji

Jeśli niestety znalazłaś się w sytuacji, w której szukasz pracy, ponieważ twoja poprzednia umowa wygasła lub ją straciłeś albo właśnie skończyłeś szkołę i chcesz zacząć zarabiać na swoje utrzymanie, jest…

Dziedziczenie

Jest to przejście majątku spadkowego po śmierci osoby fizycznej (spadkodawcy) na jedną lub kilka osób fizycznych lub prawnych (spadkobierców). Spadkobierca nabywa spadek z chwilą śmierci spadkodawcy (otwarcie spadku) i złożenia…

Pozorność zatrudnienia – jak uniknąć problemów z ZUS

Pozorność zatrudnienia, to sytuacja, gdy obie strony mają świadomość, że praca nie będzie wykonywana. Mówiąc bardziej szczegółowo, w przypadku, gdy jest zarzut pozorności zatrudnienia, organ skarżący musi udowodnić, że pracownik…

Wprowadzające w błąd oznaczenia towarów i usług w świetle prawa

Kluczowy dla uczciwej gry rynkowej zakaz wywoływania mylnych wyobrażeń przewidziany w art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (u.z.n.k.) jest konsekwencją zasady posługiwania się w obrocie oznaczeniami i informacjami zgodnymi…