Nowa praca wymaga dobrej motywacji

Jeśli niestety znalazłaś się w sytuacji, w której szukasz pracy, ponieważ twoja poprzednia umowa wygasła lub ją straciłeś albo właśnie skończyłeś szkołę i chcesz zacząć zarabiać na swoje utrzymanie, jest…

Kiedy można ogłosić upadłość konsumencką?

Osoby, które są tak mocno zadłużone, że nie radzą sobie ze spłatą długów, mogą ogłosić bankructwo. Należy wiedzieć, że jest to możliwe tylko w określonych sytuacjach. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma…

Dziedziczenie

Jest to przejście majątku spadkowego po śmierci osoby fizycznej (spadkodawcy) na jedną lub kilka osób fizycznych lub prawnych (spadkobierców). Spadkobierca nabywa spadek z chwilą śmierci spadkodawcy (otwarcie spadku) i złożenia…

Pozorność zatrudnienia – jak uniknąć problemów z ZUS

Pozorność zatrudnienia, to sytuacja, gdy obie strony mają świadomość, że praca nie będzie wykonywana. Mówiąc bardziej szczegółowo, w przypadku, gdy jest zarzut pozorności zatrudnienia, organ skarżący musi udowodnić, że pracownik…

Wprowadzające w błąd oznaczenia towarów i usług w świetle prawa

Kluczowy dla uczciwej gry rynkowej zakaz wywoływania mylnych wyobrażeń przewidziany w art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (u.z.n.k.) jest konsekwencją zasady posługiwania się w obrocie oznaczeniami i informacjami zgodnymi…

Bezprawne zwolnienie dyscyplinarne? Co może pracownik?

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, nazywane potocznie zwolnieniem dyscyplinarnym, możliwe jest tylko w określonych przypadkach, na które wskazuje art. 52 Kodeksu pracy. Niestety jednak, w praktyce bardzo często zdarzają się sytuacje…

Wyłączenie sędziego na wniosek w procesie cywilnym czyli instytucja iudex suspectus

Możliwość wyłączenia sędziego przewidziana w art. 49 k.p.c. ma na celu wyeliminowanie mogących pojawić się wątpliwości odnośnie bezstronnego stosunku konkretnego sędziego do sprawy (iudex suspectus – „sędzia podejrzany”). Chodzi tu…

Fachowa pomoc prawna bezcenna w wielu sytuacjach

Fachowa pomoc prawna bywa w wielu przypadkach koniecznością. Wszystko dlatego, że w naszym kraju przepisy prawne z najróżniejszych dziedzin są bardzo skomplikowane. Na szczęście praktycznie w każdym dużym mieście znajduje…