Dziedziczenie

Jest to przejście majątku spadkowego po śmierci osoby fizycznej (spadkodawcy) na jedną lub kilka osób fizycznych lub prawnych (spadkobierców). Spadkobierca nabywa spadek z chwilą śmierci spadkodawcy (otwarcie spadku) i złożenia…