Kiedy można ogłosić upadłość konsumencką?

Osoby, które są tak mocno zadłużone, że nie radzą sobie ze spłatą długów, mogą ogłosić bankructwo. Należy wiedzieć, że jest to możliwe tylko w określonych sytuacjach. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma…

Dziedziczenie

Jest to przejście majątku spadkowego po śmierci osoby fizycznej (spadkodawcy) na jedną lub kilka osób fizycznych lub prawnych (spadkobierców). Spadkobierca nabywa spadek z chwilą śmierci spadkodawcy (otwarcie spadku) i złożenia…

Pozorność zatrudnienia – jak uniknąć problemów z ZUS

Pozorność zatrudnienia, to sytuacja, gdy obie strony mają świadomość, że praca nie będzie wykonywana. Mówiąc bardziej szczegółowo, w przypadku, gdy jest zarzut pozorności zatrudnienia, organ skarżący musi udowodnić, że pracownik…

Wprowadzające w błąd oznaczenia towarów i usług w świetle prawa

Kluczowy dla uczciwej gry rynkowej zakaz wywoływania mylnych wyobrażeń przewidziany w art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (u.z.n.k.) jest konsekwencją zasady posługiwania się w obrocie oznaczeniami i informacjami zgodnymi…

Bezprawne zwolnienie dyscyplinarne? Co może pracownik?

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, nazywane potocznie zwolnieniem dyscyplinarnym, możliwe jest tylko w określonych przypadkach, na które wskazuje art. 52 Kodeksu pracy. Niestety jednak, w praktyce bardzo często zdarzają się sytuacje…

Wyłączenie sędziego na wniosek w procesie cywilnym czyli instytucja iudex suspectus

Możliwość wyłączenia sędziego przewidziana w art. 49 k.p.c. ma na celu wyeliminowanie mogących pojawić się wątpliwości odnośnie bezstronnego stosunku konkretnego sędziego do sprawy (iudex suspectus – „sędzia podejrzany”). Chodzi tu…

Fachowa pomoc prawna bezcenna w wielu sytuacjach

Fachowa pomoc prawna bywa w wielu przypadkach koniecznością. Wszystko dlatego, że w naszym kraju przepisy prawne z najróżniejszych dziedzin są bardzo skomplikowane. Na szczęście praktycznie w każdym dużym mieście znajduje…